Priser

Här följer en kort sammanställning över priser på en del av det som Eva kan erbjuda. Om det är något du vill ha hjälp med som inte finns med här kan du höra av dig.

Eva Åström tel.nr. 070-591 53 29, eva@sigridsholm.se

Priser och upplägg kan ha ändrats utan att vi hunnit ändra här, kontrollera med Eva för säkerhets skull.

Uppstallning, bete m.m.

Uppstallning - boxplats, helinackordering utan mockning 2900:-/mån.

Uppstallning - boxplats, helinackordering med mockning 4700:-/mån.

Uppstallning - boxplats, på kurser och liknande 150:-/dygn

Mockning enstaka gång 100:-/gång

Sommarbete, daglig tillsyn. 1100:-/mån.

Träning, lektioner, anläggningskort

Privatlektion på egen häst (anläggningsavgift tillkommer) 350:-/gång

Anläggningskort för ridning på anläggningen 200:-/halvår

Anläggningsavgift för ridning på anläggningen 20:-/gång

Inridning, tillridning, utbildning och konvalecenter

In-, tillridning och utbildning av häst, helinackordering och normal skötsel ingår, gäller även konvalecenter 7500:-/mån.

Ridning, utbildning av häst 350:-/gång

Gunnar Eriksson, Shero, Copyright © 1996-2019